วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556

Wifi Protector v3.0.3 โปรแกรมป้องกันผู้ไม่หวังดีจากการใช้ Wi-Fi , Wireless ในที่สาธารณะ หรือที่บ้าน ด้วยการป้องกันแบบ 256 BIT.

Wifi Protector v3.0.3 โปรแกรมป้องกันผู้ไม่หวังดีจากการใช้ Wi-Fi , Wireless ในที่สาธารณะ หรือที่บ้าน ด้วยการป้องกันแบบ 256 BIT.Wifi Protector 3.0.3 - โปรแกรมป้องกันผู้ไม่หวังดีจากการใช้ Wi-Fi , Wireless.

Wifi Protector คือโปรแกรมที่จะป้องสาระพัดประโยชน์ ด้วยการกันคุณจากการเล่น Wireless ในที่สาธารณะโดยการซ่อนไอพีของคุณ ป้องกันการสอดแนม หรือการขโมยข้อมูลทางอากาศที่มีการเชื่อมต่อด้วยการเข้ารหัสแบบ 256 Bit ทั้งยังช่วยป้องกันผู้อื่นด้วยการแจ้งเตือนทันทีหากมีผู้บุกรุกแบบขโมย WIFI ของคุณใช้งานปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น